X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Konkursy 2016

 

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 z dnia 10.11.2016 r., PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WEJDŹ)
Informujemy, że w dniu 16. grudnia 2016 r. zakończony został nabór wniosków o przyznanie pomocy nr: 1/2016 na podejmowanie działalnosci gospodarczej, nabór realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach naboru nr 1/2016 wpłynęło łącznie 14 wniosków o przyznanie pomocy.

    2. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016 z dnia 10.11.2016 r., ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI                     GOSPODARCZEJ (WEJDŹ)

Informujemy, że w dniu 16. grudnia 2016 r. zakończony został nabór wniosków o przyznanie pomocy nr: 2/2016 na rozwijanie działalnosci gospodarczej, nabór realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach naboru nr 2/2016 wpłynęło łącznie 12 wniosków o przyznanie pomocy.                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".