X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB I PROBLEMÓW

Zapraszamy do wypełnienia wstępnej ankiety diagnozującej, która posłuży nam do zbadania Państwa opinii na temat regionu.

Prosimy o wypełnianie i nadsyłanie ankiet do 31.10.2015 r.

 

Wstępna ankieta diagnozująca (pobierz)

Wstępna ankieta diagnozująca (wypełnij on-line)

 


                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".